Zapowietrzenie grzejnika, jak sobie z tym poradzić?

Zimne grzejniki, nie wykorzystujące w pełni swoich możliwości i głośna praca instalacji to objaw jej zapowietrzenia. Co więcej, powietrze w grzejnikach może być przyczyną korozji metalowych elementów instalacji. Dlatego warto dowiedzieć się co jest powodem tego zjawiska i jak mu zapobiec.

Dlaczego grzejnik się zapowietrza?

Nawet w najlepszych instalacjach centralnego ogrzewania, w jakich czynnikiem grzewczym jest woda, pojawia się problem zapowietrzenia i to prawie co sezon.
Odpowietrzenie to najprostsza czynność konserwacyjna i warto ją przeprowadzić, aby usprawnić działanie grzejnika lub wyeliminować jedną z możliwych przyczyn awarii.

Do zapowietrzenia grzejników często dochodzi w przypadku instalacji otwartych, które mają bezpośredni kontakt z atmosferą.

Przyczyną zapowietrzania się instalacji są często problemy z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia spowodowane np. błędnym doborem urządzeń lub ich kiepską jakością.
Instalacje w systemie zamkniętym powinny stale pracować w warunkach nadciśnienia, co chroni je przed zasysaniem powietrza z zewnątrz.

Podciśnienie może powstać w instalacji z powodu:

 • za małej pojemności i złej lokalizacji naczynia wzbiorczego,
 • nieodpowiedniej wartości ciśnienia wstępnego,
 • przenikania powietrza w wyniku dyfuzji przez membranę w naczyniu przeponowym,
 • zbyt niską wartością ciśnienia napełniania,
 • źle dobranego zaworu bezpieczeństwa.

Przyczyną zapowietrzenia może być również gwałtowne napełnienie instalacji c.o wodą lub uzupełnianie ubytków wody na skutek wycieków, podczas tych procesów powietrze ma okazje aby dostać się do instalacji. W domach jednorodzinnych używa się do tego zazwyczaj wody wodociągowej z sieci lub z własnego ujęcia, która oprócz związków wapnia i magnezu zawiera również rozpuszczone powietrze, aby w instalacji napełnionej wodą ostatecznie było go jak najmniej, napełnianie musi się odbywać bardzo powoli i z jednoczesnym odpowietrzaniem grzejników, rozdzielaczy oraz najwyższych punktów instalacji. Im rozleglejsza i bardziej rozgałęziona jest instalacja, tym wolniej powinno się ją napełniać.

Wnikanie powietrza do instalacji odbywa się również przez nieszczelności połączeń lub materiałów w miejscu występowania podciśnienia, na przykład polietylen lub polibutylen, nie spełniają kryteriów stawianym rurom do instalacji centralnego ogrzewania, ponieważ mogą przepuszczać tlen. Podstawowym wymogiem dla takich rur – oprócz dopuszczalnej temperatury i ciśnienia – jest powłoka antydyfuzyjna zapobiegająca przedostawaniu się powietrza z otoczenia przez ścianki rury do wody instalacyjnej.

Kiedy grzejnik jest zapowietrzony trzeba jak najszybciej usunąć z niego powietrze, aby zapełnić poprawne i efektywne funkcjonowanie. Podczas, gdy takie urządzenie jest zapowietrzone gorzej oddaje ciepło lub nagrzewa się nierównomiernie, często dochodzi z niego bulgotanie, albo inne dziwne dźwięki.

Powietrze, które przedostało się do instalacji może powodować osłabienie jej pracy, co skutkuje spadkiem temperatury we wnętrzu i nieefektywne wykorzystanie energii cieplnej. Należy też pamiętać, że powietrze w instalacji może powodować korozję jej elementów, dlatego z odpowietrzaniem grzejnika nie należy zwlekać.

Jak odpowietrzyć grzejnik?

Sposoby odpowietrzeń miejscowych, czyli urządzenia odpowietrzające:

 • odpowietrzniki na końcówkach pionu,
 • odpowietrzniki indywidualne przy grzejnikach,
 • odpowietrzniki automatyczne montowane na przewodach poziomych lub w pobliżu źródła ciepła.

Odpowietrzanie grzejnika aluminiowego i płytowego

 1. Zawór termostatyczny ustawiamy w pozycji zamkniętej.
 2. Pod ręcznym zaworem odpowietrzającym ustawiamy pojemnik na spływającą wodę.
 3. Powoli odkręcamy zawór odpowietrzający, kluczem lub śrubokrętem.
 4. Czekamy aż ze szczeliny zacznie się wydobywać woda, co będzie oznaczać, że całe powietrze już wyleciało.
 5. Szczelnie zakręcamy ręczny zawór odpowietrzający i odkręcamy termostat do odpowiedniej pozycji.

Odpowietrzenie grzejnika żeliwnego nie posiadającego urządzenia odpowietrzającego

 1. Przygotowujemy narzędzia (dwa nastawne klucze płaskie) oraz pojemnik, który lokalizujemy pod krańcem grzejnika.
 2. Zawór termostatyczny ustawiamy w pozycji zamkniętej.
 3. Ostrożnie luzujemy śrubunek o niepełny obrót, zbyt duże odkręcenie śrubunku może spowodować intensywne wypływanie wody.
 4. Odkręcanie przerywamy, gdy tylko usłyszymy odgłos wydobywającego się powietrza.
 5. Zakręcamy śrubunek, gdy zacznie wypływać woda. Następnie ustawiamy termostat w odpowiedniej pozycji.

Odpowietrzenie grzejnika kanałowego

 1. Usuwamy górną kratkę, aby ułatwić sobie dostęp do zaworu odpowietrzającego.
 2. Zamykamy zawór termostatyczny. Po czym kluczem lub śrubokręt luzujemy zawór, podkładając wcześniej naczynie.
 3. Przy długich grzejnikach dobrze podnieść lekko ich koniec, aby przyspieszyć wypływ powietrza.
 4. Odkręcamy zawór odpowietrznika, aż do momentu gdy usłyszymy syczenie wypływającego powietrza.
 5. Zakręcamy zawór, gdy zacznie wypływać woda. Następnie odkręcamy termostat.

Odpowietrzenie grzejników żeberkowych

 1. Zamykamy zawór termostatyczny. Grzejniki żeberkowe są dość wysokie, dlatego nie uda nam się zebrać wody do miski i zaleca się przygotowanie suchej ścierki.
 2. Odpowietrznik zabezpieczamy szmatką.
 3. Odkręcamy zawór odpowietrzający.
 4. Po usunięciu powietrza szczelnie zamykamy odpowietrzacz.
 5. Wycieramy wodę i otwieramy zawór termostatyczny.
Rectangle 67-min