Polityka prywatności
Strona hydraulicy.warszawa.pl jest własnością Zakładu Instalacyjno Budowlanego Jerzy Hojda, który jest administratorem Twoich danych osobowych.

Przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności, która określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone przez hydraulicy.warszawa.pl, a także podaje powody, dla których musimy gromadzić określone dane osobowe o Tobie. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z serwisu hydraulicy.warszawa.pl należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zagwarantowania ich poufności i bezpieczeństwa.

Gromadzone przez nas dane osobowe:
Kiedy odwiedzasz stronę hydraulicy.warszawa.pl, automatycznie gromadzimy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto, podczas przeglądania Witryny, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które przeglądasz, jakie witryny lub hasła wyszukiwania skierowały Cię do Witryny oraz w jaki sposób wchodzisz w interakcje z Witryną. Te automatycznie zbierane informacje określamy mianem „Informacji o urządzeniu”. Ponadto możemy gromadzić dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika (w tym między innymi Imię, Nazwisko, Adres, informacje o płatnościach itp.) podczas rejestracji, aby móc wywiązać się z umowy.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych klientów, dlatego możemy przetwarzać tylko minimalne dane użytkowników, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do utrzymania witryny. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do tworzenia informacji statystycznych dotyczących korzystania z witryny. Te informacje statystyczne nie są w żaden inny sposób agregowane w taki sposób, który pozwalałby na identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Witrynę można odwiedzać bez informowania nas o swojej tożsamości lub ujawniania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby zidentyfikować użytkownika jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak chcesz korzystać z niektórych funkcji witryny, chcesz otrzymywać nasz biuletyn lub podać inne szczegóły poprzez wypełnienie formularza, możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, miasto zamieszkania, organizacja, numer telefonu. Możesz zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, ale w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji witryny. Na przykład, nie będziesz mógł otrzymywać naszego Newslettera lub skontaktować się z nami bezpośrednio z witryny. Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie informacje są obowiązkowe, mogą się z nami skontaktować za pośrednictwem strony nvw06482@jiooq.com.

Twoje prawa:
Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, masz następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

Prawo do otrzymywania informacji.
Prawo dostępu do danych.
Prawo do sprostowania.
Prawo do usunięcia danych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Prawo do przenoszenia danych.
Prawo do sprzeciwu.
Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Ponadto, jeśli jesteś rezydentem Europy, zwracamy uwagę, że przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umów, które możemy z Tobą zawrzeć (na przykład, jeśli złożysz zamówienie za pośrednictwem Strony) lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej. Ponadto należy pamiętać, że informacje o użytkowniku mogą być przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Łącza do innych stron internetowych:
Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za takie inne strony internetowe ani za praktyki prywatności stosowane przez osoby trzecie. Zachęcamy do zwracania uwagi po opuszczeniu naszej witryny i zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności każdej witryny, która może gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji:
Podane przez Ciebie informacje przechowujemy na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą i opieką. Nie można jednak zagwarantować transmisji danych przez Internet lub sieć bezprzewodową.

Ujawnianie informacji zgodnie z prawem:
Ujawnimy wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, np. w celu podporządkowania się wezwaniu do sądu lub podobnemu procesowi prawnemu, a także gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie władz.

Dane kontaktowe:
Aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki lub skontaktować się z AIG w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej praw jednostki i Danych osobowych, można wysłać wiadomość e-mail na adres jerzy.hojda61@gmail.com.